ตราดรักษ์หมาPet Services · 272 LikesOptions for this storyผมเคยสัญญากั การแปล - ตราดรักษ์หมาPet Services · 272 LikesOptions for this storyผมเคยสัญญากั ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

ตราดรักษ์หมาPet Services · 272 Like

ตราดรักษ์หมา
Pet Services · 272 Likes
Options for this story
ผมเคยสัญญากับป้าสมคิดว่าผมจะทำเอกลักษณ์ในหมาหลังอานเพื่อไม่ให้สูญพันธ์ ในนามของคนจังหวัดตราดและเป็นคนอำเภอคลองใหญ่บ้านเดียวกับป้า ตอนนี้ผมทำได้แล้วครับขอให้ป้ารับทราบด้วยครับ

อาลัยรักป้าสมคิด วัชรัมพร
อังคารที่ 6 ตุลาคม 2552
เป็นวันประชุมเพลิงของคุณป้าสมคิด วัชรัมพร ณ วัดบ้านอ่าง อ.มะขาม จ.จันทบุรี เป็นการ ยุติบทบาทของคุณป้า ในวัยที่มีอายุ 88 ปี ขอให้ดวงวิญญาณของคุณป้าจงไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพอันประเสริฐ คุณป้าสมคิด นามสกุลเดิม คือ วัฒนา ดั้งเดิมในชีวิตจริงของคุณป้า ตามที่คุณป้าได้บันทึกไว้ในสมุด(เผดิมชัยฟาร์ม) คุณป้าเกิดที่ เกาะปอ จังหวัดเสาธง (เมื่อยังเป็นของไทย) เกิดในตระกูลวัฒนา แม่ของคุณป้า นามสกุลเดิมคือ ตะเวทิกุล เป็นตระกูลใหญ่อยู่ในเกาะหมาก และคุณแม่ของคุณป้ายังเป็นเจ้าของเกาะไม้ซี้คนเดียว ซึ่งมีเนื้อที่ 1,200 ไร่
เมื่ออายุได้ 2 ขวบ คุณป้าได้ย้ายมาอยู่ที่เกาะไม้ซี้ เหตุเพราะเกาะปอ จังหวัดเสาธง ได้ตกป็นของ อินโดจีน แต่จริงๆแล้วบ้านที่อยู่บนบกนั้นอยู่ที่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด คุณป้าได้กล่าวถึงเรื่องสุนัขไทยหลังอานว่า ตั้งแต่จำความได้ก็เห็นสุนัขไทยหลังอานแล้ว เพราะคุณพ่อของป้าสมคิดท่านเลี้ยงสุนัขไทย หลังอานและสัตว์อีกหลายอย่าง คุณป้ายังบอกอีกว่า แม้จะอยู่ในเมืองไทยแล้ว แต่ก็ยังไปมาระหว่างเกาะปอ เกาะกงของเขมร มีการขนย้ายสุนัขไปอยู่ด้วย แต่ที่เอาไปเลี้ยง เป็นกิจจะลักษณะก็ที่อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งป็นบ้านของย่าหุน (เป็นแม่ของคุณป้าสมคิด ผู้เขียนเองเกิดมายังทันเห็นท่านและพูดคุยกับท่าน เพราะบ้านอยู่ใกล้กัน)
คุณป้าสมคิดยังบันทึกไว้อีกว่า เมื่อก่อนที่ไหนก็ไม่มีสุนัขหลังอานมีที่เกาะไม้ซี้แห่งเดียวในประเทศไทย คุณพ่อของป้าสมคิดเป็นบุคคลที่กว้างขวาง เมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองไปเกาะไม้ซี้ขากลับจะต้องขอลูกสุนัขกลับแทบทุกคน คุณป้าบอกว่า สุนัขไทยหลังอานจึงเริ่มมีที่จังหวัดตราดเป็นแห่งแรกขึ้นฝั่งที่อำเภอคลองใหญ่ ก็นำมาขยายพันธ์ คุณป้าสมคิดมีน้องสาว คือ คุณป้าสำเนียง ขันติศิริ ซึ่งเป็นแม่ของคุณสุรนันท์ ขันติศิริ (ผมเรียกพี่เล็กไม้รูด) ซึ่งคุณแม่ของพี่เล็กก็นำสุนัขไทยหลังอานมาเลี้ยงไว้เฝ้าสวนด้วย เท่าที่ผมเกิดมาและเห็นก็เป็นระยะเวลา 48 ปี เท่าอายุผมแล้ว ที่ต้องกล่าวถึงเรื่องราวย้อนอดีต เพราะว่าต้องการให้ผู้อ่านที่ได้อ่านทราบว่า คุณป้าสมคิด วัชรัมพร เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวขังหวัดตราดและเป็นต้นตระกูลของการขยายพันธ์สุนัขพันธ์ไทยหลังอานให้คงอยู่คู่ประเทศไทย สมควรจะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากประชาชนชาวตราด และเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักและหวงแหนสุนัขพันธ์ไทยหลังอานอย่างแท้จริง
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2530 จังหวัดตราดจัดให้มีการประกวดสุนัขพันธ์ไทยหลังอานเป็นครั้งแรก คุณป้าสมคิด ถือได้ว่า เป็นผู้ที่ส่งเสริมและจุดประกายให้มีการประกวดสุนัขพันธ์ไทยหลังอานซึ่งก่อให้เกิดการมีรายได้จากการจำหน่ายลูกสุนัขไทยหลังอาน การจำหน่ายพ่อพันธ์แม่พันธ์จากหลักพันถึงหลักหมื่นและหลักแสน เป็นการทำให้จังหวัดตราดเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศในเรื่องสุนัขไทยหลังอาน จนมีคำขวัญว่า เมืองเกาะครึ่งร้อย
พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา นี่เป็นเพียงสิ่งน้อยนิด ที่กล่าวถึงป้า ผมเป็นคนอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด บ้านอยู่ใกล้คุณป้า ได้รับรู้เรื่องราวของคุณป้าก็ต่อเมื่อโตแล้ว วันนี้ได้มาในงานประชุมเพลิงได้พบคุณหมู (บ้านหมาร่าเริง) บอกว่าให้เขียนถึงคุณป้าผมกลับมาตราดก็นั่งนึกแล้วก็คุยกับพี่เล็กทางโทรศัพย์เกี่ยวกับคุณป้าจากนั้นก็มานั่งเขียนเรื่องเพื่อให้คุณหมูได้อ่าน ในงานประชุมเพลิงคุณป้าสมคิด ได้เห็นอาจารย์โย่ง คุณปุ๊ คุณหมู พี่เล็ก (ไม้รูด) และบุคคลในวงการเลี้ยงสุนัขไทยหลังอานอีกหลายท่าน ก็เป็นสุขใจแทนป้าว่าคุณป้ายังมีเพื่อนแท้หลานแท้ญาติแท้มาส่งท่าน
สิ่งที่ป้าสมคิด ได้ทิ้งไว้ให้กับพวกเราชาวผู้รักในสุนัขไทยหลังอานคือการเป็นผู้พัฒนาในด้านความเป็นเอกลักษณ์ของหมาไทยหลังอานอย่างแท้จริง หลับให้สบายเถิดคุณป้า ผมขออาสาพัฒนาเอกลักษณ์ของหมาไทยหลังอานให้คงอยู่คู่เมืองตราดและประเทศไทยตลอดไป

อาลัยรัก
ประทีป นิ่มมาก (ครูชิว) ตราด
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Dog Care Trad
pet services · 272 likes
options for this story
.I promise that I will do my Somkhit Ridgeback dog unique to the extinctions. On behalf of Trat and Khlong Yai district was home alone with his aunt. Now I do it for my aunt's beloved aunt lamented Somkhit jz

rum together.Tuesday, October 6, 2552: the day cremate their aunt with rum Somkhit jz bath home at Wat Muang District, tamarindChanthaburi is the end of your aunt. In his 88-year-old aunt's soul go to heaven. In the afterlife precious maiden aunt Somkhit Wattana is traditional in your real life aunt.You're born in the island of Porto pennants province (when it was still in Thailand), born in Bangkok is the mother of the maiden aunt Ewti Ta Gul was the largest in the island. Your mother and aunt also owns Koh Mai Si alone. Area, which has one,.200 acres
.When he was two years old, you're not moved to Koh Mai Si. Because flax island province of the staves to fall redevelopment Indochina but it is at home on land. Khlong Yai District, Trad.Since I have seen a dog Thailand back then. Because your father, your aunt Somkhit dog Thailand. Back in the Saddle and many other animals. You just said that. Even in Thailand then. But also between the island of Porto. Koh Kong, Cambodia.But who took to farming. Formally the District's main canal. Which is a house of shares. (A mother's aunt Somkhit. The author himself up to see you and talk to you. The houses are close together)
.I also noted that you Somkhit. When I read that there was no dog behind Mai Si island in Thailand. My father was the person I Somkhit extensiveYou're saying that it's getting a Ridgeback dog Thailand Trat is the first ashore at Klong Yai district. I brought the Federation. Somkhit aunt is a sister aunt Kunti accent Siri is your mother Kunti Research Releases Siri.My mother was a small pet dog lead Thailand after reading the garden. I was born and saw it as a period of 48 years old as I was then. Relive the story that needs to be mentioned. I want readers to read that.Jz rum with the offspring of the trapped cold Trad and the ancestor of the Federation of Thailand Ridgeback dog to remain with India. Have earned the admiration of the people of Thailand.On March 23, 2530 held a contest Trat Thailand Ridgeback dog the first time you're Somkhit considered.Selling my mom Union Confederation of thousands to tens of thousands and thousands. Trat is made known to the whole country in Thailand Ridgeback dogs. As a slogan. Island half a cent
.Ruby is exceptionally dire sweet Ridgeback dog very end of East Island Naval Battle This is just little things. I mentioned. I was the district canal house near Trat aunt. You get to know the story of when I grew up.(Doghouse gay) told me to write to you, I suppose I shall just sit and talk to me about small phone, if you're Bay, then to write a story for you I have read. In cremate Somkhit aunt. I saw the link.Yeah you pigs (Wood Rudolph), and a person in the Thailand Ridgeback dog many people. I was happy for her that you're a true friend authentic genuine relatives sent you
.What I Somkhit. We have left the dog lovers in Thailand Ridgeback is a unique development in the field of dog Thailand after reading material. To sleep well, you're done.

I regret very soft light (teacher Chiu) Trad.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Trad Hound Pet Guard Services

Likes this Options for 272 transitional story
.I have a contract with my aunt somkit said I will be good in the House so that they do not convey a Ridgeback. On behalf of the people of Trat province and ban Khlong Yai district is the same as Auntie. Now I do, and then I ask my aunt informed me with desperate

love Auntie somkit.
Benediction rum constructionTuesday, October 6, 2009
date, your aunt scold somkit. Rum House construction at Wat Ang porn A. tamarind,Chanthaburi is the end goal of your role. In the age of 88 years of age, let your soul go to aunt sook concepts. In sampraiphop and somkit aunt virtue The original extension was originally, in real life of aunt. Aunt was born in the island of Sao Paul (also owned by Thai) Born in a family, Your mother is my aunt's original surname wethi is a big family of kata in the wind, Koh MAK and MOM's aunt also owns timber Island to die alone, which has 1 space,200 Rai
At the age of 2 years old aunt moved to wood Island to die. Note because the province of Sao Paul Island was a sculptor of the Indochina but actually House on land that belongs to the Amphoe Khlong Yai of Trat province. Since I have a Thai Ridgeback dog, see, because my father's aunt and Thai Ridgeback dog person somkit animals. aunt also said that even in Thailand, but also between Ko Po. Koh Kong of Cambodia. But that would take a big look at Canal District kitcha, home of ya hun (your mother is my aunt somkit. The author himself was born to keep seeing you and talk with you, because home is near)
.Aunt somkit also noted that when there are no any prior dog Ridgeback has a die wood island in Thai country. My father's aunt's spacious personal somkit Thai Ridgeback dog, pap said, you begin with the first of the Trat ashore at Khlong Yai district. It extends the House there is a sister aunt aunt somkit accent. Siri is your mother, Paula ... Paula ranan Siri. The mother of a small Thai Ridgeback dog brought senior Banquet, watching. As I was born, and was for a period of 48 years of age, who must reach past stories because readers want to know. Construction of rum to bless the offspring of foreigners trapped cold and extended families, descendants of the descendants of Thai Ridgeback dog, remain a couple of Thai. Deserve to get admiration from people of Trat. On March 23, 1987, Trad, Thai Ridgeback dog house contest for the first time. Aunt somkit said. My mother's house selling House from thousands to tens of thousands of primary and thousands. As is well known, Trat province of Thai Ridgeback dog in the country until a half-hundred islands that motto
.Red gem up exceptionally sweet rakam Ridgeback dogs well, battle of Koh Chang. The Orient. This is just what little Auntie. I am the district Khlong Yai of Trat province, close to the House, you get to know aunt aunt's story when grown. (Mara, Bright House) saying, write to aunt I think back then, particularly with small brother to call sap about the aunt then sit writing stories for you to read. " Scold in aunt somkit See professor Yong You are a pig. Little brother (mairood), and the person in the Thai Ridgeback dog breeding circles as many of you are happy with your Auntie Auntie agent friend to his relatives sent him genuine authentic
.What Auntie somkit Leave it to us nationals in Thai Ridgeback dog lovers is a developer in the Thai Ridgeback dog is a truly. Let cozy sleep aunt

Very soft light love desperate (teacher Qiu) (trad)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Trat to maintain a dog

Options Likes Pet Services · 272 for this story
I think that it is great aunt had promised me to do in this unique dog saddle is not to be lost in the name of union of Trat province and Amphoe khlong yai home alone with my aunt now that I made it, I asked my aunt to acknowledge, sir,

Miss love, Aunt Vashti, forum, Daniel blessed
Tuesday October 6 , 2552
is a day of fire meeting your aunt Vashti, forum, Daniel blessed temple at Bath House, tamarind juice.The Chanthaburi is the end of my aunt role in the age of 88 years old soul ask your aunt go to die in activities of the earth, your aunt Daniel noble maiden name Wattana is traditional in real life of my auntMy aunt was born in Koh province flag (when I was still in Thailand), Wattana was born in the family of my mother's maiden name your aunt ตะเวทิ Kul is a large family is a piece of the island and your mother aunt is also a wooden Island to tease one of the owner, with a space of 1,200 rai
.At the age 2 years old my aunt moved to be on the island to tease because of wood because they are not a flagstaff province Koh boon of Indochina, but in fact, the house is located on land that is located in Amphoe khlong yai Trat provinceSince he could remember. Thai saddle, and then saw that it was a dog because my dad's aunt Daniel you dog saddle and Thai many animals. My aunt has also said that, even in Thailand, but also between island Koh Kong Khmer.But the banquet is a กิจจะลักษณะ was taken to the amphoe khlong yai which invariably home of her grandparents one-eighth of an inch (a mother of my aunt Daniel the author was born in time to see you and talk to you because they are in close proximity from home)
My aunt is Daniel to save it again, when you don't have a dog before the saddle is one of the islands, to tease my father in Thailand as the person Daniel's aunt spaciousMy aunt told me that the dog had started to have a saddle Thai Trat province was the first to land at amphoe khlong yai he brought them out to expand your aunt Confederation of Daniel's sister is my aunt accent potent Siriraj Hospital, which is the voice of your mother H. potent Siriraj Hospital,That's your mother that I would take a dog small saddle, Thai garden and watched them with as much as I was born, and saw it as a 48 year old as far as I have to say, the former because we want to back up to the story, the readers know that the reader.Director, rum, a blessing is his flesh and blood cell of the inhabitants of the avian flu and Trat, etc. family dog union confederation of Thailand of the saddle, it is supposed to be in Thailand for the praise of the people the people of Trat.When March 23 , 2530 Trat province, there is a Thai Union contest dog saddle for the first time, you think that my aunt perfectthe Union sold his father mother from Confederation of thousands of home and the hundred thousands ten thousand, Trat province is known as the country of Thailand dog saddle until it is half-hundred island city slogan,
Red stones were heartless sweet saddle-up dog, munitions, Chang Island east end of this is the only thing that little mention of my aunt and I were amphoe khlong yai Trat province near home. You hear the story of my aunt, my aunt, and then when you grow.(home, cheerful dogs) to write to tell you that your aunt and I went back to the seat, and then I thought it was small talk with my brother about the telephone receiver towing my aunt came and sat down and then write a story that you have read the pork Conference. fire your aunt Daniel teachers have seen toweringI am your little pig (wood swipe), and the person in the industry Thailand dog saddle. He was so happy. My Aunt, my aunt is also a genuine friend, niece genuine genuine relatives had sent you
The aunt is Daniel. Leave it to the people who love us in Thailand after a dog saddle is to be the development of a unique thai dogs of saddle really sleep, comfort, and, behold, your auntinterment

soft candlestick (teachers facilitate), Trat.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2017 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: