กระโดดยาง    จำนวนผู้เล่น 3 คนขึ้นไป วิธีเล่น นำหนังยางมาต่อกันคล้ายๆ  การแปล - กระโดดยาง    จำนวนผู้เล่น 3 คนขึ้นไป วิธีเล่น นำหนังยางมาต่อกันคล้ายๆ  ภาษาอังกฤษ วิธีการพูด

กระโดดยาง จำนวนผู้เล่น 3 คนขึ้นไ

กระโดดยางจำนวนผู้เล่น
3 คนขึ้นไป

วิธีเล่น
นำหนังยางมาต่อกันคล้ายๆ โซ่ เวลาเล่นจะต้องมีผู้เล่น 2 คนถือยางคนละข้าง ดึงให้ตึงพอสมควร แล้วให้ผู้เล่นที่เหลือกระโดดข้าม แต่ละเกมการเล่นจะแบ่งเป็นระดับตามความสูงของการถือยาง คือจากต่ำไปจนถึงสูง หากผู้กระโดดไม่สามารถกระโดดข้ามได้ในความสูงระดับใดถือว่าแพ้ ต้องหยุดเล่นแล้วนั่งดูผู้ที่เหลือเล่นจนจบเกม

อุปกรณ์

ยาง
กระต่ายขาเดียว

จำนวนผู้เล่น
ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น
ขีดเส้นแบ่งเขตบนพื้น และมีเขตจำกัดเส้นออกไว้ด้วย แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่ายเท่าๆ กัน ตกลงกันว่าใครจะเป็นกระต่ายก่อน กลุ่มที่เป็นกระต่ายจะคิดคำขึ้นหนึ่งคำ ให้มีพยางค์เท่ากับจำนวนคนในหมู่และจำต้องกำหนดพยางค์ให้แต่ละคนด้วย เมื่อคิดคำได้แล้วหมู่ที่เป็นฝ่ายเล่นทั้งหมดก็จะเป็นผู้เลือกว่า จะเอาพยางค์ใด ฝ่ายกระต่ายคนที่มีพยางค์ตรงกับที่โดนเลือกก็จะวิ่งกระโดดขาเดียวให้เร็วที่สุด และไล่จับแตะคนในฝ่ายเล่น ถ้าคนใดโดนจับหรือถูกตัวกระต่ายก็ต้องออกจากการเล่น แต่ถ้ากระต่ายเปลี่ยนขาหรือขาแตะพื้นจะต้องเปลี่ยนเป็นกระต่ายตัวใหม่ที่ฝ่ายเล่นจะเลือก เมื่อฝ่ายเล่นถูกไล่ตีจนหมดแล้วก็ถือว่าแพ้ ต้องมาเป็นฝ่ายกระต่ายบ้าง

ตัวอย่างการเล่น
ฝ่ายกระต่ายมีสมาชิก 4 คน ก็คิดคำ 4 พยางค์ เช่น ทุเรียนหมอนทอง คนแรกเป็น “ทุ” คนที่2 เป็น“เรียน” คนที่3 เป็น“หมอน” คนที่4 เป็น“ทอง” เมื่อฝ่ายเล่นเรียก“ทอง” คนที่เป็นทองต้องกระโดดขาเดียวไล่จับคนฝ่ายเล่น ถ้าเท้าตกถึงพื้นฝ่ายเล่นจะเลือกคนใหม่อีก จนกว่าจะหมด ถ้าฝ่ายกระต่ายแตะได้ก่อน หรือฝ่ายเล่นวิ่งออกนอกเส้นแบ่งเขต จะหมดสิทธิ์เป็นฝ่ายเล่นต้องมาเป็นฝ่ายกระต่ายแทน
ก่อกองทราย

จำนวนผู้เล่น
ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น
นำทรายมากองไว้จำนวนมากๆ จากนั้นผู้เล่นทำการก่อกองทราย โดยการโกยทรายทำเป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ เช่น ปราสาทใหญ่ บ้าน เป็นต้น

อุปกรณ์
ทราย
กาฟักไข่

จำนวนผู้เล่น
ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น
ใช้ผลไม้หรืออะไรก็ได้ สมมุติว่าเป็นไข่ และเขียนวงกลมลงบนพื้น เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 ฟุต 1 วง และอีกวงหนึ่งอยู่ในวงแรก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ฟุต วางทั้งหมดไว้ในวงกลมเล็ก ให้คนใดคนหนึ่งเป็นกา ยืนในวงกลมวงใหญ่ หรือนั่งคร่อมวงกลมเล็ก นอกนั้นทุกคนยืนรอบนอกวงกลมวงใหญ่ คอยแย่งไข่ คนเป็นกามีหน้าที่ป้องกันไข่ โดยมีกติกาการเล่น ดังนี้

1. ผู้มีหน้าที่หยิบไข่ เข้าไปในวงกลมไม่ได้

2. ผู้มีหน้าที่หยิบไข่ ต้องระวังมิให้อีกาตีถูกมือ หรือแขนของตน ซึ่งล่วงล้ำเข้าไปในวงกลมได้

3. ถ้าแย่งไข่ไปจากอีกาได้หมดแล้ว ให้ปิดตากาแล้วเอาไข่ไปซ่อนให้อีกาตามหาไข่ ถ้าพบไข่ที่ผู้เล่นคนใดเป็นคนซ่อน ผู้นั้นต้องเปลี่ยนมาเป็นกาแทน

อุปกรณ์
ก้อนหินหรือผลไม้เท่าจำนวนคนเล่น ยกเว้นคนที่เป็นกา 1 คน
กำทายจำนวนผู้เล่น
จำนวน 2 คนขึ้นไป

วิธีเล่น
ก่อนเล่นผู้เล่นต้องจับไม้สั้นไม้ยาว เพื่อให้ผู้ชนะได้เป็นผู้กำทายก่อน และผู้เล่นคนที่ 1 กำเมล็ดถั่วจำนวนเท่าใดก็ได้ไว้ในมือ แล้วให้ผู้เล่นคนอื่นเป็นคนทายว่ามีกี่เมล็ด หากผู้เล่นคนใดทายถูกก็จะได้เป็นเจ้าของเมล็ดถั่วนั้น.

อุปกรณ์

เมล็ดถั่วสำหรับการทาย
เก้าอี้ดนตรี

จำนวนผู้เล่น
ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น
ตั้งเก้าอี้เรียงเป็นวงกลมให้เก้าอี้มีจำนวนน้อยกว่าผู้เล่น 1 ตัว แล้วให้ผู้เล่นยืนเป็นวงกลมล้อมเก้าอี้ เมื่อเพลงขึ้นให้ผู้เล่นเดินไปรอบวงพร้อมกับรำไปด้วยให้เข้าจังหวะเพลง พอเพลงหยุดผู้เล่นต้องรีบนั่งลงบนเก้าอี้ ผู้ใดที่ไม่มีที่นั่งต้องออกจากการแข่งขันไป แล้วดึงเก้าอี้ออกไป 1 ตัว จากนั้นก็เริ่มเล่นต่อไปจนกระทั่งเหลือผู้เล่น 2 คนสุดท้าย และเหลือเก้าอี้ 1 ตัว ผู้ใดที่นั่งได้ก่อนเป็นผู้ชนะ

อุปกรณ์
เก้าอี้
ขาไก่ติดกัน

จำนวนผู้เล่น
ไม่น้อยกว่า 4 คน (ต้องเป็นจำนวนคู่)

วิธีเล่น
ให้จับคู่กันเป็นคู่ๆ แล้วเอาขาข้างใดข้างหนึ่งที่เป็นข้างเดียวกันไขว้กัน หรือเกี่ยวกันโดยหันหลังให้กัน เมื่อเกี่ยวกันได้แล้ว ให้กระโดดอยู่กับที่ ถ้าขาของคู่ใดหลุดออกจากกัน หรือล้มลง คู่นั้นต้องออกจากการแข่งขัน คนที่ยืนอยู่ได้โดยที่ขาไม่หลุดออกจากกันจะเป็นผู้ชนะ

อุปกรณ์
ไม่มี
ขายแตงโม

จำนวนผู้เล่น
ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น
คนหนึ่งเป็นคนซื้อ อีกคนเป็นคนขาย คนขายต้องนั่งยึดเสา หรือยึดสิ่งถาวรเป็นหลักให้คนที่เป็นแตงโมซึ่งจะมีกี่คนก็ได้ นั่งยึดเอวเอาไว้ให้แน่น แล้วให้คนอื่นๆยึดเอวต่อๆกันไป จนหมดจำนวนคน ผู้ขายก็ต้องถามว่า "จะซื้อไปไหน"ผู้ซื้อจะเอานิ้วดีดศรีษะเหมือนดีดแตงโมจริงๆแล้วบอกว่าต้องการใบไหน คนขายให้หยิบเอาเอง คนซื้อก็จะพยายามดึงแตงโมนั้นออกมาผู้ที่เป็นแตงโมก็จะยึดแน่นไม่ยอมปล่อย ถ้าแย่งได้แตงโมคนนั้นต้องเป็นคนซื้อ ระหว่างเล่นจะมีการโต้ตอบกัน

อุปกรณ์
เสาหลัก
ขี้ตู่กลางนา

จำนวนผู้เล่น
ไม่จำกัดจำนวน

วิธีเล่น
จับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อให้คนแพ้เป็นคนทาย (ว่าวัตถุสำหรับทายอยู่ในมือใคร)เมื่อได้แล้วคนอื่นๆที่ล้อมวงให้คนทายอยู่กลางวง ผู้ที่ล้อมวงเอามือไพล่หลัง คนหนึ่งจะมีวัตถุสำหรับทายอยู่ในมือ ขณะร้องบทร้อง ทุกคนจะทำสีหน้าให้ผู้ทายเข้าใจผิด ถ้าทายถูก คนนั้นต้องไปอยู่กลางวงแทน ถ้าผิดต้องเป็นต่อไป

อุปกรณ์
ไม่มี

เพลงประกอบ
ขี้ตู่กลางนา
ขี้มูกยายแก่
อยู่มือคนไหน
ออระแร้
ขี้ตาตุ๊กแก
ถือไม้อ้อแอ้
จำไว้ให้แน่
ออระชอน
ขี่ม้าโยนบอล

จำนวนผู้เล่น
ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องครบคู่

วิธีเล่น
แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆกันตั้งวงกลมแล้วเลี้ยงคู่ต่อคู่ฝ่ายแพ้จะถูกฝ่ายชนะขี่หลังแต่ละคู่ยืนห่างกัน 3 - 5 เมตร ผู้ที่ขี่หลังจะโยนลูกบอลส่งให้กับฝ่ายที่ถูกขี่หลังต้องไม่กระดุกกระดิกเวลาที่ฝ่ายขี่โยนลูกบอลถ้าฝ่ายถูกขี่กระดุกกระดิกพยายามให้ลูกบอลตกฝ่ายขี่จะเอาลูกบอลเคาะศรีษะได้ถ้าฝ่ายขี่รับลูกบอลไม่ได้ จะต้องรีบลงจากหลังวิ่งหนี ฝ่ายถูกขี่จะหยิบลูกบอลขว้างได้ฝ่ายขี่ถ้าขว้างไม่ถูกจะต้องถูกขี่ใหม่อีก แต่ถ้าขว้างถูกจะได้เปลี่ยนเป็นฝ่ายขี่แทน

อุปกรณ์
ลูกบอล
ขี่ม้าส่งเมืองจำนวนผู้เล่น
ผู้เล่นมีจำนวน 6-8 คน

วิธีเล่น
ผู้เล่นจะถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ายเท่าๆกัน และจะมีผู้เล่น
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 1:
Jump rubber
3 the number of players to play the way

.The rubber bands come together like a chain, time has to be the player who holds two tires on each side. Pulled taut enough. Then the remaining player skipping. Each game is divided into levels according to the height of the tire. That is, from low to high.To stop play and watch the rest play to end the game
.Equipmentrubber legged hare

number of players. Unlimitedhow to play.Draw a line of demarcation on the ground. And the field lines are limited as well. Divide players into two equal parties agreed that it would be a rabbit before. The group is thought to be the one rabbit.Once thought to have been among the players, all the parties will choose that. Take any syllable. The rabbit who has done exactly that I would run a single leg jump as quickly as possible. Tap and catch people in the play.If the rabbit leg or legs touched the rabbit will be a new player to choose sides. When the player is chased until it is defeated. I have come to the rabbit
.

Sample playback.The rabbits have 4 people found the four syllables such as durian Monthong first as "massacres" the second is "studying" the third a "pillow" the fourth is "gold" on the play called "gold" ones. Gold is one way to jump to catch the play.If the rabbit until last touched before. Or the player runs out of the boundary. Players will be eligible to become parties to the rabbits
.

Number of players before the sand. UnlimitedHow many on the sand pile. The player creates a mound of sand. The scoop sand into various shapes such as a fantasy castle, the home accessories, etc.sand.Kaฟakake

number of players. Unlimitedhow to play.Use fruits or anything. Assuming a fever. And a circle on the ground. Diameter of about 4 feet and the other one is the one in the first place. All put one foot in diameter circle. The one is a crow.Or astride a small circle. And everyone's standing around outside the circle of people who take a crow egg prevent egg. Rules are as follows:.
1. Has produced eggs. Into the circle, not

2. Has produced eggs. Be careful not to hit the hands or arms crow intrusive into their circle

3.If poaching eggs of birds have been exhausted. The Ravens then took off to hide the crow egg by egg If any player is found eggs in the hiding. Shall be changed into a crow instead


Equipment stones or fruit as the number of people playing. Except for one person who is a Raven
.Predictable grip
Number of Players: 2 or more people to play

.First player to capture Amgsagnamgyaw. So the winner is the grip end before. And the first player clutching nuts of any amount in hand. Then, the other player is that people end up with a few seeds.Equipment beans for me


musical chairs number of players. Unlimitedhow to play.Chairs chairs set in a circle with one less number of players, then the players stand in a circle around the chair. Song up on the player to walk around the circle and dance to the beat.Anyone who had to sit out of the competition. Then pull the chair out to first, then start to play until the final two players remaining and the first chairs to seat whoever first wins
.Equipment


chair chicken legs together


number of players at least 4 people (must be number)


how to play.The matched pairs. Then pin one side is the same cross. Or more by Hanhlagใhgkan. We are on it. To jump on that. If one leg of a pair of loose or falling apart.People standing by the leg does not fall off to the winner
.Equipment


No
sold watermelons number of players. Unlimitedhow to play.An honest one. Another was sold. Sales people need to take the pole. Or permanently attached to what is essentially a watermelon, which few people have. Seat belt anchor it firmly. Then the other belt to hold it together until the end of the sale, it must be asked.People to take it. I bought it to try to pull it out with a melon watermelon will not let it hold tight. I argue that people have been buying watermelon. The player will have to interact with each other
.Equipment


pillars Na

I misread the number of players. Unlimitedhow to play.Amgsagnamgyaw arrested for defeated a challenge. (For that matter what is in hand) on the other, then the people end up in the middle of the circle. A circle with hands behind their backs. One is for the challenge at hand. While rap lyrics.I guess they need to be in the loop instead. If you need a next
.
Equipment
no

music
I misread the Na
Snot trot
is mobile people
on during RANCH
eyes gecko
wood slurred
remember to give them
on between Incheon
ride.

number of players throw the ball.
Unlimited. I need a partner to play

.Divide players into two equal groups and fed a circle with a pair of riding behind underdog will win each game stand apart from 3 to 5 meters.I have to run down from behind. Riders are scored by throwing the ball if the bowler does not have to ride the ride again. I was going to throw a party ride instead
.Equipment


Kiemgasegemืag ballnumber of players. Number of players 6-8How the players will be divided into two equal parties, and will be a player.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 2:
Tire jump
3 players who go up


how to play.Apply rubber, leather and chains, like the time they must have just two players each side of the rubber. Get some tension, and then get the striking players across each game play is divided into levels according to the height of your tires is low to the high. To stop playback, and then watch the rest of the players to play until the end of the game.
.Rubber supplies rabbit legs-only


do not limit the number of players


how to play.County breaks ground on the tick, and there is limited line out. Divide the players into two equal factions agree upon who will cry first. A group of rabbits is a one word. When I think of a play party is Islands, all it will take is one syllable. Faikratai people with matching syllable has been selected, it will run a single leg jumps, as soon as possible, and arrested people in touch parties play. But if the touching surfaces or change the Tripod legs, rabbits will need to change to a new party that will play rabbit. When the party is chasing a hit until it is considered lost and must be faikratai?
.

An example of play.Faikratai has four syllables, words, ideas, people, 4 pillows, gold Durian first "oriented" person 2 "class" 3 "to" 4 "pillow man party play called" gold "gold" single-leg hop gold people arrested party people play. Until it runs out. If faikratai tap or parties playing a rush out of the permission field breaks all parties play a faikratai instead of
.Sand pile construction

how many players


how to play an unlimited number of
be sand pile large amounts coming from the player making a pile of sand pile construction through sand is made into various shapes such as big house, Castle, etc

device.

Sand.Check hatch


do not limit the number of players


how to play.Use fruit or anything assuming as eggs and write a circle on the floor about 4 foot diameter circle 1, and another one in the first circle band. Diameter: 1 ft drop into the small circle of all, either one is a check box. Or sit in a small circle cross In addition, anyone standing on the outer most circle to catch the egg. Who is protected by egg roles check box, the rules of play. :

1. user is responsible for pick up the eggs into the circle. 2. user is responsible for

grab the eggs must be careful not to crow hit was their hands or arms, which overstep into a circle.

3. If all the eggs to scramble for the Dragon, eyes check, then remove the eggs to hide, find a crow. If you find that any players are hidden. They must become a check instead.

Device
Stone, or fruits as the number of people playing, except someone who is check 1 person
.Is a challenge many players


2 people or more how to play
.Before playing, the player must catch the short wooden stick length, so that the winner was the first to answer. 1 player and also any number of bean seeds into the hands of other people, and gamers are the ones there are few predict seed.Device for mung bean guess
musical chairs.


Do not limit the number of players


how to play.Set up chairs in a circle, the Chair has a number less than 1, the players, the players stand in a circle around the Chair. When the song, players walk around the circle, with dance, rhythm, music. Any person who does not have a seat out of the race and then pulled the Chair out to the 1, and then began to play until the last two players left and 1 chair left one seat before the winner
.


Chair device chicken legs next to each other


players no less than 4 people (want to be)


how to play.The match is already removed, khu legs on either side of the cross at the same side as each other or together by the backs, when involved in a stationary jump. If any pair of legs dropped apart, or falling down. The man standing by the legs are not broken apart to win
.


No device saleswatermelon


do not limit the number of players


how to play.One of the people who buy Another is the trader who sold to sit on poles or based on what is fixed, a watermelon, which is how many people have to sit on the waist, tight waist, next to the others based on the number of people who sell it all up to ask whether. The sales guy, he took himself. People buy, they will try to pull it out of a watermelon watermelon will cling tightly does not release the. If the people were to compete for the watermelon ones bought during play will interact
.


Device pillars central to usurp ash na


do not limit the number of players


how to play.Short-long wooden wood catcher, so people lose their guesses (as an object for sale guess who) once, and then others that surrounded the band, who predict the middle band. People who surrounded the band, took a hand to change course. One person will have to answer for the object in hand we cry lyrics. If the prediction is. The people want to live in the middle of the circle instead. If it were to go wrong
.There is no device music shit shit

Granny anal mucus to usurp its central na

those hands are on the eyes

rae's Gecko (nocturnal lizard) stick

remember oae, an Auger is


ball toss horse players
unlimited but must be matched


how to play.Divide the players into two equal groups, set the circle and fed a couple per party pair winning the Division will be lost after riding each pair stand apart. 3-5 m They must hurry to run away from the ride to grab the ball pitching is pitching, if riding, parties have to be riding. But if the pitching is going to change as the party rides instead of
.


Ball equipment, horse riding, sending town
number of players, a player with a total of 6-8 people


how to play all the players will be divided into two equal factions, and there will be players.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ภาษาอังกฤษ) 3:
Rubber jump
3 number of players who go up


how to playThe rubber, leather, chain similar to play time will be required to have 2 players holding rubber pull one on the one side, a bit tight, and then jump across to the rest of the game play the game will be divided into each level in accordance with the height of the rubber is from low to high.To stop play, and then sat down to play the rest of the game to the endrubber device


guns number of players


there is no limit to the number of how to play
draw the line on the floor, and there is limited District Lines out. divided into 2 parties as much as it is the players out, agreed upon, that was before the group will be a rabbit, rabbits, it is thought to be one of the words.When you think the word is, and then among the parties to play it, all will choose to take any syllable syllable Division, rabbits, people who have the option to hit the single leg jump, it will be running as fast as possible and get them in touch and playBut if you change a rabbit leg or legs touch the floor will have to be replaced as the hare, and the new player will be selected when the play was chased until the end, and then it was deemed to be a party to lose some rabbits
For example, Play

The rabbit is a member of 4 4 I think the word syllable such as durian gold pillow first as a "Hell" of a 2 as a "school" of the 3 is a "pillow" of the 4 is a "gold" when the player is called "gold" of the Gold must be single leg jump and play Catch.until it is completely empty, rabbits, and if you touch it before you run out of play or party line can be divided into the district will be eligible to play for a team to be a rabbit instead


terrorist sand piles of players there is no limit to the number ofhow to play the sand piled up large amount of players and then make the sand piles by the Congo, The sand has a different shape on the imagination such as large Castle House, etc.

sand equipment

The number of hatched


there is no limit to the number of players


how to playUse fruit juice or anything. also assumes that an egg is a circle on the floor and write diameter is about 4 ft 1 circle and another circle in the circle is 1 feet in diameter placed first in all of the Circle is a small, one guy.sitting astride or small circle acts they all stood waiting for large outer circle circle to catch the eggs were eggs are protected by the rules of play are as follows:

1. Who took an egg into the circle is not

2. Who is the crow took eggs need to be careful not to hit his hand or his arm, unwelcome to the circle

3.If you scramble for eggs from the crow. Close his eyes, and then, and then hid the eggs, crow if you find an egg, which player is a man who hides that have to be replaced, the replacement device


stone fruit or as much as the number of people who are playing except the 1 people
a gift greeting
number of players number of up to 2 people


how to playBefore the player must draw cuts so that the winner is the winner of the player of a greeting before and 1 gift voucher from any number of peas and beans, and then, in the hands of the players is a greeting that there are a few seedsthe beans for the greeting


chair music players
there is no limit to the number of


how to playSet a chair in a circle, a chair with a small number of more than 1 players, the players stand in a circle round a chair when the music played, and went round circle with a dance to the rhythm, music.Any person who is not a seat to be removed from the competition, and then pull up a chair, and then he began to go out 1 play until the rest of them play 2 last 1 chairs and rest, who sat before a winner

the

chair chicken legs together


number of players is not less than 4 people (must be a number of partners)


how to playIt is a Paired, and took one side of the leg that is on the same cross, or harvest, and turned back to each other when a hook, and then, if the leg jump on the Partner's or any other out of him to fall.Those who stood by the leg is not out of it, as the winner
There is no Device
watermelon sales number of players


there is no limit to the number of how to play
One of them was a man who bought a sales sales people have to sit down the Antenna mount bracket or a permanent home, it is a people that watermelon, there will be a few people who have been sitting waist securing it firmly, and then others to secure their waist. Subsequent to the end of the seller, it must be asked,They sell it to people who buy it and took it to try to pull out the watermelon, watermelon, it will be a secure catch. If not let watermelon man, must be a people who will be buying the interaction between play

the

pillars excretion of a medium to misread,


there is no limit to the number of number of players


how to playto draw cuts for people who are allergic to greeting (as an object for someone else to guess in his hand), when other people have been a round circle in the middle, greeting people who round his hands behind his back, there will be an object for greeting is in your hands while you cried, chapter!If you are greeting people need to go to the circle in the middle must be replaced if it is wrong:

the


there is no music addict

a running nose, medium to misread old

hands where they were to be on the armpit
eyewinker wall gecko
holding wood to coo

remember, of course, on a mole cricket


horse tosses the ball number of players
there is no limit to the number of partners, but must be complete


how to playDivide the players into 2 groups as soon as the circle, and then feed them to the parties will be lost to win riding behind each pair stood away from each other. 3 - 5 metersYou must get down to fly back from the ride will be picked up the ball and throw it, riding if you are not shy to be riding again, but if you are throwing a party, riding instead. Change

the

the ball Horse Riding send city
the number of players playing with a total of 6 - 8 people


how to play the game will be divided into 2 parties equally and there will be a player
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: คลิงออน, คลิงออน (pIqaD), จีนดั้งเดิม, ชิเชวา, ตรวจหาภาษา, ภาษากรีก, ภาษากันนาดา, ภาษากาลิเชียน, ภาษากูจาราติ, ภาษาคะตะลัน, ภาษาคาซัค, ภาษาจอร์เจีย, ภาษาจีน, ภาษาชวา, ภาษาซีบัวโน, ภาษาซุนดา, ภาษาซูลู, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาทมิฬ, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบอสเนีย, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาปัญจาป, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษามหารัฐ, ภาษามองโกเลีย, ภาษามัลทีส, ภาษามาซีโดเนีย, ภาษามาเลย์, ภาษาม้ง, ภาษายิดดิช, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาละติน, ภาษาลัทเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษาสวาฮิลี, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลเวเนีย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอัลบาเนีย, ภาษาอาร์เซอรืไบจัน, ภาษาอาร์เมเนีย, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิกโบ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซี, ภาษาอุสเบกิสถาน, ภาษาอูรดูร์, ภาษาฮังกาเรียน, ภาษาฮัวซา, ภาษาฮินดู, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาเช็ก, ภาษาเซอร์เบียน, ภาษาเซโซโท, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเตลูกู, ภาษาเนปาล, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเบลารูเชียน, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเมารี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวลส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเอสเปอแรนโต, ภาษาเอสโทเนีย, ภาษาเฮติครีโอล, ภาษาแบ็ซค, ภาษาแมละยา-ลัม, ภาษาแอฟริกา, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโยรูบา, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย, ภาษาไอซ์แลนดิก, ภาษาไอริช, มาลากาซี, ลาว, การแปลภาษา.

Copyright ©2018 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: